Lọc Gió K&N  12 sản phẩm.

  • Sale!

    - Lọc gió K&N ( lọc nâng cấp) được làm bằng vải do đó không khí được lọc sạch hơn trước khi vào buồng đốt, lựợng gió lưu thông tốt hơn so với lọc giấy ( lọc tiêu chuẩn) - Thích hợp cho những cung đường nhiều bụi bẩn, K&N đáp ứng đủ lượng gió cho động cơ khi tăng tốc trong khoảng thời gian rất ngắn. K&N thường được dùng cho xe đua. - Lọc gió K&N được tẩm dầu do đó nước không thể lọt qua, lọc gió K&N được bọc lưới thép nên không sợ rách, thủng. - Lọc gió K&N có độ bền rất cao, sau khi dùng khoảng 10,000 KM - 15,000 KM vệ sinh một lần với bộ tẩy rửa K&N dùng lại như mới mà không cần phải thay lọc gió. - Trang bị 1 lần dùng hết 1 đời xe 090.3689.558 - Lọc gió K&N ( lọc nâng cấp) được làm bằng vải do đó không khí được lọc sạch hơn trước khi vào buồng đốt, lựợng gió lưu thông tốt hơn so với lọc giấy ( lọc tiêu chuẩn) - Thích hợp cho những cung đường nhiều bụi bẩn, K&N đáp ứng đủ lượng gió cho động cơ khi tăng tốc trong khoảng thời gian rất ngắn. K&N thường được dùng cho xe đua. - Lọc gió K&N được tẩm dầu do đó nước không thể lọt qua, lọc gió K&N được bọc lưới thép nên không sợ rách, thủng. - Lọc gió K&N có độ bền rất cao, sau khi dùng khoảng 10,000 KM - 15,000 KM vệ sinh một lần với bộ tẩy rửa K&N dùng lại như mới mà không cần phải thay lọc gió. - Trang bị 1 lần dùng hết 1 đời xe 090.3689.558

    1.350.000
  • Sale!

    - Lọc gió K&N ( lọc nâng cấp) được làm bằng vải do đó không khí được lọc sạch hơn trước khi vào buồng đốt, lựợng gió lưu thông tốt hơn so với lọc giấy ( lọc tiêu chuẩn) - Thích hợp cho những cung đường nhiều bụi bẩn, K&N đáp ứng đủ lượng gió cho động cơ khi tăng tốc trong khoảng thời gian rất ngắn. K&N thường được dùng cho xe đua. - Lọc gió K&N được tẩm dầu do đó nước không thể lọt qua, lọc gió K&N được bọc lưới thép nên không sợ rách, thủng. - Lọc gió K&N có độ bền rất cao, sau khi dùng khoảng 10,000 KM - 15,000 KM vệ sinh một lần với bộ tẩy rửa K&N dùng lại như mới mà không cần phải thay lọc gió. - Trang bị 1 lần dùng hết 1 đời xe - Lọc gió K&N ( lọc nâng cấp) được làm bằng vải do đó không khí được lọc sạch hơn trước khi vào buồng đốt, lựợng gió lưu thông tốt hơn so với lọc giấy ( lọc tiêu chuẩn) - Thích hợp cho những cung đường nhiều bụi bẩn, K&N đáp ứng đủ lượng gió cho động cơ khi tăng tốc trong khoảng thời gian rất ngắn. K&N thường được dùng cho xe đua. - Lọc gió K&N được tẩm dầu do đó nước không thể lọt qua, lọc gió K&N được bọc lưới thép nên không sợ rách, thủng. - Lọc gió K&N có độ bền rất cao, sau khi dùng khoảng 10,000 KM - 15,000 KM vệ sinh một lần với bộ tẩy rửa K&N dùng lại như mới mà không cần phải thay lọc gió. - Trang bị 1 lần dùng hết 1 đời xe

    1.200.000