Sên - Xích Tải  1 sản phẩm.

  • Sale!

    Hãng chuyên sản xuất sên DID nổi tiếngg đến từ JAPAN với những sản phẩm sên rất bền và gần như là sự lựa chọn đầu tiên của các hãng sản xuất xe . Sên DID 428VX là một sợi sên có phốt cao su hình chữ X giữa các mắc sên, giúp sên tăng độ bền và triệt tiêu tiếng kêu phát ra trong quá trình vận hành của sên. Hãng chuyên sản xuất sên DID nổi tiếngg đến từ JAPAN với những sản phẩm sên rất bền và gần như là sự lựa chọn đầu tiên của các hãng sản xuất xe . Sên DID 428VX là một sợi sên có phốt cao su hình chữ X giữa các mắc sên, giúp sên tăng độ bền và triệt tiêu tiếng kêu phát ra trong quá trình vận hành của sên.

    1.926.000